Franziska Dathe

Franziska Dathe - Es knallt
Es knallt
Kohle auf Papier, 80 × 60  cm, 2023
Franziska Dathe - Regizid
Regizid
Kohle auf Papier, 70 × 50  cm, 2020
Franziska Dathe - Nachtspaziergang I
Nachtspaziergang I
Pastellkreide auf Papier, 50 × 70  cm, 2020
Franziska Dathe - Nachtspaziergang II
Nachtspaziergang II
Pastellkreide auf Papier, 50 × 70  cm, 2020
Franziska Dathe - Nachtspaziergang III
Nachtspaziergang III
Pastellkreide auf Papier, 50 × 70  cm, 2020